BEST START POPRAD

Venujeme sa vzdelávaniu detí – začíname programami pre rodičov s batoľatami až po dospievajúcu mládež.

Najlepší štart pre vaše dieťa

Používame medzinárodné licencované programy a inovatívne autorské programy v oblasti vyučovania angličtiny, programom zameraným na zdravý psychomotorický rozvoj najmladších detí, zážitkovým hrám a hudobným programom. Máme certifikovaných lektorov.

Pre deti od 4 mesiacov do 4 rokov

Play Wisely ® je unikátny výukový systém kombinujúci prácu s kognitívnymi kartami a štruktúrované pohybové aktivity, ktoré majú za cieľ podporiť optimálny vývin detí.

 • mh2
 • mh1
 • mh3

Ukážková hodina ZADARMO

Kontaktujte nás a dohodneme si termín. Môžete využiť náš formulár alebo nám zavolajte priamo.

Čo je to Play Wisely?

Metóda vznikla na základe výskumu pre NASA Johnson Centre v USA a je natoľko inovatívna, že bola v rámci Fóra raného vzdelávania prezentovaná na Oxfodskej Univerzite vo Veľkej Británii. Ide o prvú ucelenú metódu, ktorá rozvíja schopnosti učenia aj pohybu. Play Wisely ® predstavuje podnetnú zážitkovú hru, ktorá podporuje optimálny rozvoj mozgu dieťaťa počas kritického obdobia formovania nervových dráh od 4 mesiacov do 3 rokov a pomáha tak zvýšiť efektivitu jeho neskoršieho vzdelávania.

Metóda Play Wisely rozvíja:

 • Prepojenie mozgu – prepojenie špecializovaných častí mozgu spracovávajúcich určité vlastnosti, ktoré spoločne napomáhajú interpretácii okolitého sveta.
 • Zaostrenie a spolupráca očí – oči pracujú v zhode a náležite sa zameriavajú na pozorovaný objekt.
 • Sledovanie pohybu – plynulé sledovanie podnetu pri pohybe.
 • Detekcia signálu – schopnosť zamerať sa len na jeden údaj a ostatné selektovať.
 • Bystrosť, postreh a sústredenie.
 • Rozlišovanie podnetov – schopnosť odlíšiť od seba jednotlivé podnety na základe minimálnych, sotva pozorovateľných indícii.
 • Orientácia v smeroch – uvedomenie si pozície a orientácie podnetov v priestore.
 • Koordinácia zmyslov – uvedomenie si skutočnosti, že pohyb, zvuky a vizuálne vnemy spolu úzko súvisia, a že si vďaka nim môžeme vytvárať očakávania vo vzťahu k objektom a dejom v okolitom svete.
 • Rýchlosť spracovania informácii.
 • Efektivita vstupu a výstupu dát – schopnosť koordinácie vhodných a efektívnych reakcii na konkrétne vstupné informácie.

Čím je Play Wisely výnimočné?

1) FORMOVANIE NERVOVÝCH DRÁH POČAS KRITICKÉHO RANNÉHO OBDOBIA: Naším cieľom je “aktivovať a naladiť” všetky mozgové bunky pre ich optimálnu činnosť a vytvoriť pevné neurónové spojenia, ktoré sa stanú základom mozgovej a pohybovej obratnosti dieťaťa.

2) UNIKÁTNE POMÔCKY PRE MAXIMÁLNY ROZVOJ VÁŠHO DIEŤAŤA: Základ Play Wisely ® programu tvorí sada špeciálnych výukových kariet, ktoré sú kombináciou obrázkov, zvukov, slov, čísiel, farieb, veľkostí a tvarov. V spojení s metódou orientácie v smeroch tvoria unikátny balíček aktivít prinášajúcich Vášmu dieťaťu radosť z pohybu, poznávania a učenia sa. Play Wisely® využíva najnovšie vedecké poznatky o vývine dieťaťa a to najmä z oblasti psychofyziky a neurológie vyvinuté na základe výskumu pre NASA Johnson Center.

3) UČENIE AJ ZÁBAVA: Výukový systém Play Wisely ® maximalizuje efektivitu učenia i zábavy. Program nestavia primárne na tradičných schopnostiach ako sú čítanie, písanie, počítanie a konkrétne športové zručnosti, ale skôr na rozvíjaní navigačných schopností a procesov, ktoré umožňujú tieto zručnosti účinne využívať. Program pomáha deťom zdokonaliť neurosenzorické zručnosti, ktoré neskôr využijú pri učení. Keď prídu na to, čo chcú robiť, čo ich baví alebo na čo majú nadanie, budú môcť plne zrealizovať svoje sny!

Oznamy a novinky

Prídite sa pozrieť na ukážkové hodiny zdarma! Nájdete nás v priestoroch centra Helen Doron na Námestí sv. Egídia 26/61 (vedľa cukrárne Balkán). Prihlásiť sa môžete telefonicky alebo cez formulár dole.

Tešíme sa na vás